Om du inte kan läsa nyhetsbrever,Klicka här. - För att avsluta prenumerationen klicka här!
Trissjollebladet
Nr: 12    2018-07-08

F

Innehåll

Innehåll i nyhetsbrevet:
- Sveriges snabbaste Trissjolle 2018?
- Kallelse till Trissjolleförbundets årsmöte lördag 28 juli på Oaxens Båtklubb i efter SM-seglingarna. 
- Välkommen att vara med i Trissjolleförbundets styrelse
- Kallelse till extra förbundsmöte fredag 27 juli på Oaxens Båtklubb efter Sprintseglingarna. 
Viktigt - Betala din medlemsavgift för att stötta all Trissjollesegling i Sverige
- GDPR - hur vi behandlar dina personuppgifter

 

Sveriges Snabbaste Trissjolle 2018

Ni har väl inte missat att vi lanserat "Sveriges Snabbaste Trissjolle 2018". 

Vi vill få era fartrekord i Trissjolle under 2018 för vi är nog många som undrar hur fort en Trissjolle faktiskt kan seglas! 

Logga farten med en GPS eller mobil eller vad ni nu kan mäta farten med. Ta en bild på er fart och posta på vår facebooksida "Trissjollen" på Facebook >>

Årets snabbaste Trissjolle hittills:
Håkan Ros & Sofie Ros, 6,7 knop, 10 juni - 2018. Oaxen Båtklubb, Mörkö, 
Håkan Ros & Sofie Ros, 9,6 knop, 1 juli - 2018. Oaxen Båtklubb, Mörkö, 
Björn Sandberg och Maja Wikman, 10,8 knop, 1 juli - 2018. Jollekappseglarna Västerås, Västeråsfjärden. 


Bild från appen RaceQs som registrerar hela seglingen både på karta och i fart mm. 

Flera har använt sig av appen RaceQs http://raceqs.com. Det är den app som kommer användas under Trissjolle SM 2018 på Oaxens Båtklubb. Ladda ner den via Appstore för Iphone eller Google Play för Androidtelefoner. 

Så ut och mät er fart och rapportera in den facebooksidan "Trissjollen" på Facebook >> 

Good speed!


Fotot taget på Magnus Sandberg och Filip Larsson under SM 2008 på Bohus-Malmön. Det skulle vara spännande och se vilken fart de hade på bilden!

 

Kallelse till Svenska Trissjolleförbundets årsmöte lördag 28 juli

Svenska Trissjolleförbundet kallar till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 1 juni 2017 – 31 maj 2018.  

Årsmötet kommer äga rum lördag 28 juli i samband med SM i Trissjolle. Mötet kommer hållas på Oaxens Båtklubb efter SM seglarnas slut den dagen. Tidpunkt och plats kommer att anslås på tävlingens officiella anslagstavla så snart deltagarna kommit in på land efter dagens seglingar. 

Du är välkommen att ta upp en fråga på årsmötet. Du måste dock, enligt stadgarna, anmäla denna fråga senast en vecka före årsmötesförhandlingarna till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@trissjolle.se, eller kontakta vice ordförande Björn Sandberg på telefon 0706-492367. 

​Läs mer om årsmötet via länken här Kallelse till Svenska Trissjolleförbundets årsmöte. Scrolla ner på sidan länken hänvisar till för att läsa allt material inför årsmötet. 

Där kan du bland annat läsa mer om:

 • Dagordning för årsmöte
 • Resultat- och balansrälning för verksamhetsåret 1 juni 2017 – 31 maj 2018
 • Förslag till budget för verksamhetsåret 1 juni 2018 – 31 maj 2019

Välkommen till Trissjolleförbundets årsmöte!

 

Vill du vara med och hjälpa till i Trissjolleförbundet?!


Vi är alltid intresserade av att få nya krafter i Trissjolleförbundets styrelse. Vi hjälper varandra i förbundet att driva Trissjolleförbundet och Trissjollesegling i Sverige framåt.

Klappar ditt hjärta lite extra för Trissjollesegling generellt, eller vissa frågor speciellt, kontakta valberedningen! Kontakta Karl-Åke Ragnarsson på e-post karl.ake@telia.com eller mobil 0705-871494. Valberedningen består även av Anders Olofsson och Lars Hyllander. 

Kom med i styrelsen, var med som suppleant, revisor eller revisorssuppleant. Oavsett hur stor eller liten roll du vill ha är du alltid välkommen att vara med!

Alla är välkomna att vara med och hjälpa trissjolleseglingen framåt i Sverige!

Vill du veta mer vad det innebär att sitta med i styrelsen, kontakta vice ordförande Björn Sandberg på 0706-492367 eller info@trissjolle.se 

 

Kallelse till extra förbundsmöte i Svenska Trissjolleförbundet 27 juli

Svenska Trissjolleförbundet kallar till extra förbundsmöte fredag 27 juli på Oaxens Båtklubb. 

Förbundsmötet kommer äga rum fredag 27 juli efter Sprintseglingarna, dagen före Trissjolle SM börjar. Tidpunkt och plats kommer att anslås på tävlingens officiella anslagstavla så snart deltagarna kommit in på land efter dagens seglingar. 

Anledningen till detta extra Förbundsmöte är att styrelsen har tagit fram ett förslag på förändrade och uppdaterade stadgar för Svenska Trissjolleförbundet.

Du kan läsa de befintliga stadgarna på Trissjolleförbundets hemsida via denna länk Befintliga stadgar
Du kan läsa styrelsens förslag till förändrade och uppdaterade stadgar via denna länk Nya stadgar. Scrolla ner på sidan du länkas till, så hittar du de nya stadgarna. 

Orsaken till ändringen är främst att styrelsen vill att medlemsavgiften skall gälla per kalenderår, och inte som nu per verksamhetsår 1/6 - 31/5. Styrelsen anser att det är mest naturligt att betala medlemsavgiften för ett kalenderår. Styrelsen tror att det förenklar för medlemmarna att förstå för vilken tid medlemsavgiften gäller. Vi har även passat på att justera vissa paragrafter och i möjligaste mån uppdatera språket i stadgarna. 

Dagordning för extra förbundsmötet:

 1. Mötets öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 6. Val av två rösträknare 
 7. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 8. Beslut om antagande av förändrade och uppdaterade stadgar för Svenska Trissjolleförbundet. 
 9. Förbundsmötets avslutande

 

Saknar vi din medlemsavgift?   Betala enkelt idag via Swish! 

För att förenkla för dig att betala medlemsavgiften har förbundet skaffat Swish så att det blir snabbt och enkelt för dig som trissjolleseglare att betala medlemsavgiften. 

Vi som jobbar i förbundet jobbar självklart idellt, men vi har kostnader för båtmässor, arrangera träningsläger, hemsidor, trycksaker mm. Vi jobbar för att ha en aktiv Trissjolleklass som är till godo både för aktiva tävlingsseglare och fritidsseglare. En aktiv och stark Trissjolleklass är till nytta för oss alla!

Vi från förbundets sida är tacksamma för ditt stöd som både aktiv Trissjolleseglare på sjön och betalande medlem för att kunna utveckla Trissjolleseglingen i Sverige! 

Swisha din medlemsavgift till 1230753699. 150 kr för enskilda medlemmar och 250 kr för familjemedlemskap. Skriv ditt namn och ev. familjemedlemars namn på inbetalningen samt din e-postadress.

Vill du hellre betala via Plusgirot betalar du till Plusgiro 684771-9. Skriv ditt namn och ev. familjemedlemars namn på inbetalningen, samt e-postadress och mobilnummer. 

Osäker på om vi har rätt kontaktuppgifter eller bli ny medlem, klicka på följande e-postlänk info@trissjolle.se och komplettera enkelt med dina kontaktuppgifter!

Osäker på om du redan betalat medlemsavgiften, betala en gång till idag! Vi noterar att du betalat även för nästa redan nu, om det skulle bli en dubbel betalning för i år. 

Vill du läsa mer om hur du blir medlem kan du göra det via länken här BLI MEDLEM

Tack för ditt stöd!

 

Vi vill gärna publicera mer om Trissjollesegling på hemsidan!

Om du har något som rör Trissjollesegling är du välkommen att skicka material till info@trissjolle.se, så att vi kan publicera det på hemsidan. Välkommen med material!

Du kan också publicera själv direkt på vår Facebooksida "Trissjollen" som du hittar på följande länk "Trissjollen" på Facebook >> 

 

Trissjolleförbundets kanaler för dig som vill få mer information 

Här är de kanaler som du kan komma i kontakt med oss i förbundet och Sveriges Trissjollesegling på. Klicka på länkarna nedan, så kommer du direkt till den kanalen:

Hemsida - Trissjolleförbundets hemsida www.trissjolle.se.
Facebook - Sök efter "Trissjollen". Där diskuterades det flitigt om all typ av Trissjollesegling
Youtube - Det finns en Youtubekanal dit ni gärna får länka Trissjollefilmer "Trissjolleförbundet"
Instagram - Fina bilder kan ni se och lägga upp på förbundets Instagramkonto "#trissjolle"
Trissjollebilder - Det finns många fina bilder i vårt bildarkiv från senaste årens segling Trissjollebilder.
E-post - Ni når förbundet på info@trissjolle.se.

Kontakta gärna oss på förbundet eller andra Trissjolleseglare via dessa olika kanaler för att få svar på dina frågor! 

GDPR - hur vi behandlar dina personuppgifter

Med anledning av den nya dataskyddslagen, GDPR, som började gälla den 25 maj 2018, vill vi informera dig som medlem/mottagare av våra nyhetsbrev hur vi hanterar dina personuppgifter och varför vi gör det.

Svenska Trissjolleförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

De uppgifter som vi kan ha registrerat för dig som får detta nyhetsbrev är följande i vår matrikel:

 • Namn
 • Adress
 • Telefon
 • Mobil 
 • E-post
 • Segelnummer
 • Båtnummer 
 • Hemmahamn
 • Medlem ja/nej
 • ​Nyhetsbrev ja/nej
 • Betalning av medlemsavgift 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, nyhetsbrev m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med anmälan till vissa tävlingar och resultatrapportering samt publicering av information och bild på föreningens hemsida, Facebookgrupp "Trissjollen", Instagram-konto och Youtube-konto. 

Du som är registrerad i vår matrikel har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.  Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade, eller begära att dina personuppgifter raderas.

Vill du att vi skall radera dina personuppgifter anmäler du det till oss via vår e-postadress info@trissjolle.se. Vi kommer då att radera dina personuppgifter ur vår matrikel, men ev. information om historiska resultat och bilder som vi publicerat i någon av våra kanaler på internet kommer dock fortsatt finnas kvar på hemsidan, om du inte meddelar specifikt att även detta också skall raderas.  

Vill du få mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter så kan du gå kontakta oss på info@trissjolle.se

 

Svenska Sjö – sponsrar svensk segling!

Svenska Sjö ägs av oss alla som är med i segel- eller båtklubbar! Svenska Seglarförbundet och SBU Svensk Båtunion är huvudägare i Svenska Sjö, så vinsten går tillbaka till våra klubbar i segelsporten!


"Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö” – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna ut din premie!

 

 
  Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Joachim Stadig • 0705-406930
Kansli: •