Om du inte kan läsa nyhetsbrever,Klicka här. - För att avsluta prenumerationen klicka här!
Trissjollebladet
Nr: 6    2014-07-01
TRISSJOLLEBLADET
Juli 2014
 
INFORMATION INFÖR SM 2014
 
Trissjolle Sprint 2014 seglas fredag 25 juli Bohus-Malmön.
SM Trissjolle 2014 går i år 26-27 Juli Bohus-Malmön.
 
Inbjudan till både SM och Sprint finns www.trissjolle.se. Där kan du också göra anmälan. Anmälan och anmälningsavgift skall vara inne senast 15 juli.
 
För deltagande krävs att alla i besättningen är medlemmar i klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet.
Minst en skall vara medlem i Trissjolleförbundet. Mätbrev skall visas upp. (Kontakta kaahaa@gmail.com)
 
Medlem blir Du genom att sätta in 150:- kronor postgiro 684771-9. 
Ange namn, adress, telefon, E-post och nummer din Trissjolle om du har en.
För att veta vilka som är juniorer och åldersfördelning i klassen vill vi gärna personnummer (ååååmmdd-xxxx) också. Betalar du över Internet kan du maila kompletterande uppgifter till kaahaa@gmail.com. Familjemedlemskap kostar 250 kr och gäller alla samma adress. Ange namn alla i familjen.
Du kan använda inbetalningskortet nedan eller betala över Internet. 
 
Clinics   (=träningar)
 
Planering pågår, här kommer lite preliminär information. hemsidan kommer detaljer, tider mm under ”FORUM”. Använd också gärna Facebook-gruppen ”TRISSJOLLEN” för att informera och hitta information.
 
Clinic Bohus Malmön 12 juli med efterföljande Bohus Malmön-dagen söndagen den 13 juli
 
Clinic Käringön 20 juli
 
Clinic Ölmanäs preliminärt den 13 juli. (tidpunten inte spikad än.)
 
SM-clinic Bohus Malmön. Torsdagen före SM den 24 juli kl 10.30-12.00 samt 13.00-14.30 kommer Björn Sandberg att informera om regler och trim m. Efter det blir det lite kappseglingsträning. Det var ett mycket populärt och inte minst nyttigt inslag vid förra årets SM. 
 
I övrigt har seglarna Käringön bestämt sej för att delta och BMBK har ett nytt gäng gång Dan är optimistisk och har som mål att slå de 44 deltagare från 2011.
 
I Upplands Väsby har vi träning varje onsdagkväll l 18.00. man behöver inte ha med båt, det finns trissjollar att låna Vi har hittills främst övat start och kört korta seglingar med avslutande fika och segelsnack. Låter det kul? Hör av dig på Facebook-gruppen ”JOLLESEGLARNA UPPLANDS VÄSBY BÅTSÄLSKAP”.
Spontant seglar vi ofta även på helgerna. Vi är 6 besättningar som planerar komma till SM.
 
 
Kallelse till årsmöte på Bohus Malmön
Söndagen den 27 juli 2014 kl 09.00
Plats: BMBK:s klubbhus                  
 Dagordning
 
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
3. Val av 2 justeringsmän
4. Framläggande av Årsberättelse och ekonomisk redogörelse
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande 
8. Val av 1-4 styrelseledamöter .
9. Val av 2 revisorer jämte en revisorsuppleant 
10. Val av valberedning
11. Fastställande av årsavgift 2015.
12. Info om styrelsens beslut ang. SM 2015 
13. Förslag till SM 2016.
14. Övriga frågor som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna
 
I tur att avgår är:
Ordf David Keiller
Per Lönnfält
Karl-Åke Ragnarsson
Sten Caap
Suppleanten Claes Gilborne
Valberedning och revisorer skall väljas på ett år. 
 
Man kommer att senarelägga första varningen på söndagen till 11.00 och anpassa den så att vi hinner genomföra årsmötet. Nuvarande styrelse finns på hemsidan under ”KONTAKT”.
 
Ställ upp!
 
Vi behöver lite nytt blod i styrelsen och fler som hjälper till. Framför allt lite yngre personer som kan förnya verksamheten. 
Har du möjlighet att komma med så kontakta valberedningens ordf Peter Wittke pwittke59@gmail.com 
eller 073-310 02 31. 
Det behövs också personer i klubbarna som tar hand om de trissjollar som fortfarande finns i väldigt många klubbar. Båtarna behöver lite vård för att vara kul att segla. Trissjollen är ju en väldigt bra skolbåt både för nybörjaren och de som vill kappsegla. Behöver ni råd och tips så kontakta oss. Vi hjälper till och har kunskapen om båtarna och tillbehören.
 
  Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Joachim Stadig • 0705-406930
Kansli: •