Trissjollen

  Modeller
  Fakta
  Klassregler
  Mätbrev
  Segelritning
  Linjeritning
  Ålder Trissjolle
  Köpa Trissjolle
  Bruksanvisning
  Tips & trix
  Reservdelar
  Test av Trissjolle
  Säkerhetskontroll SM
  

Olika modeller av Trissjollen

Trissjollen har genom åren utvecklats och moderniserats. Idag finns 6 olika typer. 

Typ 1

Typ 1 grundar sig mycket på de tre prototyper som togs fram under 1958. Det enda som skiljde prototyperna åt var mastens placering i längdled. Typ 1 finns även med ett mindre dubbelskrov i durken, innehållande viss flytmassa och masonitskivor. Dessa är oftast "vattensjuka" och därmed tyngre, dvs flytmassa som sugit åt sig vatten, och bör ses över vid begagnatköp. 


Typ 1, Trissjolle nr 5.


Per Brunnskogs Trissjolle # 569 vackert renoverad. 

 

TYP 2

Ytterskrovet är ibland något "rundare" och smalare under vattenytan än de övriga versionerna. Typ 2 förekommer ibland även med glasfibermaster fyllda med cellplast (frigolit). Dessa har ett dubbelskrov  innehållande flytmassa. Dessa är oftast "vattensjuka" och därmed tyngre, dvs flytmassa som sugit åt sig vatten, och bör ses över vid begagnatköp. Flera av dessa har renoverats till mycket konkurrenskraftiga tävlingsbåtar. 

Se Sten Caaps renoverade Typ 2, #2155 via denna länk Renovering Typ2

 

TYP 3

Typ 3 känns lättast igen på att innerdurken i de flesta typ 3 båtarna är blå och har en fyrkantig öppning mot innerskrovet vid masten. Den har ett större innerskrov med rejäla sittplatser på relingen. Den har höjd durk som är självläsande när båten olastad. Den har en stor centerbordstrumma samt en liten förtoft/trappsteg. Flytmassan finns endast i skrovsidorna (avvikelser finns då den för vissa även finns under durken), vilket gör att "vattensjukan" inte infinner sig i samma utsträckning som på typ 2.
Mellan 1969 till 1972 tillverkades cirka 1500 typ 3 med segelnummer från ca 2500 till 3999.

 

Typ 4

Typ 4 är en uppgraderad typ 3 där det enda som skiljer är självlänsarnas dimension som blev något större. Inspektionsluckan till "förpiken" togs bort och ersattes av två stora hål där två standardhinkar användes som lock. 
Båten fanns även som sverigebåten, ett helvitt skrov med blå-gula inslag på relingen och blå-gul spinnaker under de sista tillverkningsåren.

Typ4 tillverkades mellan år 1972 till år 1980 av ABC/Jofa och de sista åren av Ryds.

År 1996 startades tillverkningen på nytt, då av Stefan Johansson, OS-båtar. Dessa har segelnummer 6001 och uppåt.


Den typiska orange Typ 4, men den finns i andra färgsättningar också. Här syns den "Sverigebåten" längst ner, och den övre med vitt däck och blått skrov. Det finns även Typ 4 Trissjollar som är helvita. 

 

TYP 5

Innerskrovet gjordes om för att konstruktionen skulle bli helt tät (mellan ytter- och innerskroven) och därigenom uppfylls dagens krav på ett självlänsande dubbelskrov. Durken höjdes något i framkant och utrustades med större självlänsar. Skrovsidan på innerskrovet gjordes sittvänligare och centerbordslådan smalare.

Den nya designen är gjord av Stefan Johansson, OS-båtar i Gottskär. Dessa har oftast segelnummer som börjar på 7000. 

Typ 5 tillverkades av OS-båtar mellan år 2004 och 2007. År 2007 övertogs produktionen av PemoNova i Fjärås. PemoNova tillverkade denna modell fram till år 2010. 

TYP 6

Typ 6 är en vidareutveckling av typ 5 och lanserades år år 2010. Den inre ”centerbordslådan” ersattes av ett öppet svep som breddades för att bli sittvänlig.  Länsarna gjordes dessutom om för att bli mer robusta. Utöver detta gjordes ytterligare förbättringar. Denna version är testad och godkänd av Trissjolleförbundet och är dessutom CE-märkt.

Den nya designen är gjord av Magnus Olsson på PemoNova AB.

PemoNova AB tillverkar den nya Trissjolle typ 6 från år 2010. För beställning av en ny Trissjolle av typ 6 kontaktar du Magnus Olsson på PemoNova AB, www.pemonova.se.

PemoNova AB tillverkar även kolfibermaster och andra reservdelar till äldre Trissjollar.
Mer information finns på www.pemonova.se


Pemonovas senaste version av Trissjolle, dvs Typ 6. Här på Båtmässan i Göteborg.   Senaste till salu:
  02 Jun Trissjolle klass 3…

  Senaste köpes:
  29 May Renoveringsobjekt…

  Senaste inlägg:
  09 Feb Det bästa forumet fö…

 

   
Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Karl Åke Ragnarsson • 070-587 14 94 •  Skicka e-post