SM 2016

  Anmälda
  Anmälan
  Inbjudan SM
  Junior Mästerskap
  SM Program
  Vinn en ny fock!
  Boka boende
  Regelkurs
  Torsdag 28 juli
  Fredag 29 juli
  Lördag 30 juli
  Söndag 31 juli
  Licens för att segla SM
  Årsmöte Trissjolleförbundet
   Årsmöte Trissjolleförbundet

Motion ställd till årsmötet Trissjolleförbundet 2016

Bakgrund

För att hålla uppe och öka intresset för Trissjollen tror jag att det kommer krävas vissa förändringar. Här kommer de förslag jag tror skulle kunna gynna klassen. Jag vill också vara öppen med att jag även vägt in förändringar som gynnar nyproduktionen av Trissjollar då den idag har dålig lönsamhet. Min övertygelse är dock att nyproduktion av Trissjolle även gynnar klassen och klassförbundet.

1.    Skrovets minimivikt minskas

Förslaget är att återgå till den tidigare skrovvikten på 135 kg.

Idag är minimivikten 145 kg, den höjdes för ca 10 års sedan. Minimivikten är en fråga som ofta kommer upp på bl a mässor och i diskussioner jag har med potentiella kunder.

Möjligheter:

En stor fördel skulle bli att båten är lättare att hantera på bl a slipen, framför allt för ungdomar som skall dra upp båten på en handkärra. Vi kommer få en något livligare båt även om skillnaden inte blir så stora.

Vi kommer ha en mer konkurrenskraftig jolle jämfört med tex 2-Kronan med sin vikt på 160 kg.

Ur produktionssynpunkt är de extra 10 kg endast en "barlast". Att minska minimivikten skulle gynna produktionskostnaden.

Konsekvens:  Klassreglerna måste ändras.

Jollar med kompensationsvikter kan återställas. Förövrigt anses det inte ha så stor betydelse med 10 kg för seglingsegenskaperna enligt de seglarna jag har pratat med.

Jag yrkar att i klassreglerna sänka minimivikten till 135 kg.

2.  Att ersätta akterluckan/stuvutrymmet med en modernare lösning

Arrangemanget med akterluckan och dess stuvutrymme är mycket kostnadsdrivande i nyproduktion.

Möjligheter:

Att kunna ersätta dagens lösning med en fastspänd vattentät bag. Man skulle då få en helt vattentätt förvaringsutrymme som man dessutom kan bära med sig. 

Trissjollen kommer att se modernare ut, liknar andra jollar som 420 etc.

Konsekvens:  För de som vill ha båten med den gamla lösningen skall denna gå att få som option.

Jag yrkar att det skall vara tillåtet att ersätta dagens lösning av stuvutrymme med en vattentät bag.

3.  Större fock tillåts

Vad jag har förstått pågår en diskussion om att tillåta en större fock för att öka drivet i båten. Förslaget är att under 2016 - 2017 utvärdera lite olika fockar. Idag har Bo Rogalin plockat fram en fock som är förlängd med 30cm i förliket och 25 cm i underliket.

Vi skulle kunna involvera ett seglargymnasium för hjälp med utvärderingen i form av ett projektarbete. Detta skulle också ge publicitet för klassen.

Möjligheter: 

Att få en båt med bättre driv och roligare segling. Och även en mer lättseglad båt och mer lika förutsättningar.

Förändra uppfattningen om Trissjollen som en trög och underriggad båt.

Konsekvens:  Klassreglerna måste ändras.

De som kappseglar behöver nya fockar men en fock har en begränsad livslängd på ca 3 år. Förhoppningsvis kan vi få ett bra pris vid beställning av ett större antal fockar och ev sponsring. De äldre fockarna har möjlighet att användas på seglarskolor, klubbseglingar och nöjessegling.

Jag yrkar att det skall tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag på ny större fock till årsmötet 2017.

Utöver dessa tre större förändringarna skulle jag vilja lyfta ytterligare en punkt.

4.    Minska mastens minimivikt

Idag är mastens minimivikt 8,5 kg och jag skulle vilja minska med 1 kg. En ny kolfibermasten kan minskas med 1 kg utan att det påverkar robustheten. Det skulle i så fall bli lättare att montera masten i båten och ytterligare en positiv effekt är bättre seglingsegenskaper.

Jag yrkar att i klassreglerna sänka minimivikten för masten till 7,5 kg.

 

Med vänlig hälsning

Magnus Olsson

PemoNova AB

Tele: +46705895095


  Senaste till salu:
  12 Aug Helfixad Triss sälje…

  Senaste köpes:
  11 Aug Storsegel & fock köp…

  Senaste inlägg:
  06 Aug Hej! Vi är i färd m…

 

   
Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Joachim Stadig • 0705-406930 •  Skicka e-post