Anmälda till SM: 2

 Startsida

  Bli medlem
 
 
 
 
  Bilder
  Startsida
  Facebook
  Youtube
  Instagram
  Prova på Trissjolle
  Segla Trissjolle
  GDPR
  

GDPR - hur vi behandlar dina personuppgifter

Med anledning av den nya dataskyddslagen, GDPR, som började gälla den 25 maj 2018, vill vi informera dig som medlem/mottagare av våra nyhetsbrev hur vi hanterar dina personuppgifter och varför vi gör det.

Svenska Trissjolleförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

De uppgifter som vi kan ha registrerat för dig som får detta nyhetsbrev är följande i vår matrikel:

 • Namn
 • Adress
 • ÅÅMMDD, del av personnummer
 • Telefon
 • Mobil 
 • E-post
 • Segelnummer
 • Båtnummer 
 • Hemmahamn
 • Medlem ja/nej
 • ​Nyhetsbrev ja/nej
 • Betalning av medlemsavgift 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, nyhetsbrev m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med anmälan till vissa tävlingar och resultatrapportering samt publicering av information och bild på föreningens hemsida, Facebookgruppen "Trissjollen", Instagram-konto och Youtube-konto. 

Du som är registrerad i vår matrikel har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.  Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade, eller begära att dina personuppgifter raderas.

Vill du att vi skall radera dina personuppgifter anmäler du det till oss via vår e-postadress info@trissjolle.se. Vi kommer då att radera dina personuppgifter ur vår matrikel, men ev. information om historiska resultat och bilder som vi publicerat i någon av våra kanaler på internet kommer dock fortsatt finnas kvar på hemsidan, om du inte meddelar specifikt att även detta också skall raderas.  

Vill du få mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter så kan du gå kontakta oss på info@trissjolle.se


  Senaste till salu:
  06 Sep Trissjolle typ 4…

  Senaste köpes:
  11 Nov sejlklar Trissjolle …

  Senaste inlägg:
  21 Apr Hej! Saknar hela…

 

   
Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Joachim Stadig • 0705-406930 •  Skicka e-post