previous next 24 bilder

2155 (typ 2) Bilder och lite tips

Klicka på en bild för att se en förstoring

Bild från SM i Bohus Malmön
2155 max vattenfylld. Kommer mer vatten in i båten rinner det ut i centerbordstrumman. Mycket säkert.
Översiktsbild av "arbetsrummet".
Översiktbild snett framifrån.
Översikt snett bakifrån.

Här ser vi från vänster till höger:
Skotråttan för barbords sugga.
Infällda lådan där spinnakern förvaras.
Skotråttan barbords spinnakergaj.
De tre tejpmarkeringarna (gul,svart,röd) för fockskotningen.
Skotråtta fock cunningham.
Skotråtta upphal spinnakerbom (justeras aldrig).
Nu höger om masten.
Skotråtta för sättning av spinnakerbom.
Spinnakerfall.
Skotråtta styrbords spinnakergaj.
Hissning av spinnaker är så enkelt som 1, 2, 3.
Sätt spinnakerbommen (1) (gajen alltid satt i bommen). Hissa spinnakern (2) 2:1 utväxling innebär 1 drag och spinnakern är hissad.
Ut med spinnakern med gajen (3).
SEGLA. Lägajen är förspännd och fastsatt i skotråttan. När allt är uppe återstår bara finjustering.
Att gasten hissar spinnakern är inte helt vanligt men med detta arrangemang har gasten gott om tid att göra det (ett drag och den är uppe).
Att gajarna skotas från fören och akterut är också ovanligt, men oerhört effektivt.
Både rorsman och nu mycket enkelt sköta allt och allt finns på ett ställe (gajar, suggor, fall samt bom ut/in).
Spinnakerbommen i kryssläge och fäst bot storbommen.
Gröna tampen sätter bommen (2 i tidigare bilden)
På bilden är gajen inte fäst i bommen vilket den alltid ska vara
Bommen satt.
Bom upp behöver aldrig ändras utan är permanent (går att justera).
Bom upp sitter i bomnocken för att inte riskera att bommen böjs eller går av vilket är lätt hänt om upphalet sitter mitt på bommen.
Den vita tampen i aktern av bommen är gummicorden som drar in bommen när bommen ska in (2 släpps).
Spinnakern är satt. Lä sugga helt släppt. Lovartssuggan ansatt.
Att använda suggor gör att ingen anordning för bom ner är nödvändig.
Röda tampen är fockens cunningham (används ytterst sällan).
Fockskotningen. Skotvinkeln justeras med hjälp av EN tamp, fler behövs faktiskt inte utan krånglar oftast bara till det.
Focken skotas till en råtta på centerbordstrumman (centerbordet är ju ur vägen på kryssen).
Att focken skotas från centrum av båten innebär ju att focken alltid skotas rätt (inget behov av en kontrolllina för att minska skotvinkeln.
Önskar man skota mer eller mindre i akterliket får man antingen höja/sänka fallinfästningen på masten eller för/akterstaga masten. Detta är något vi aldrig i praktiken gör.
Storskotsarrangemanget. En max bred skotskena utnyttjas hela tiden. Detta är som jag ser det en stor fördel med typ 1 & 2 båtarna som kan ha en bredare skotskena.
Det vi gör i hårdvind är att skota stenhårt ofta med travaren längst ut i lä. Detta medför litet krängande moment utan mycket framåtdrivande kraft.
Höjtagningen påverkas ingenting faktiskt. Focken skotas också den hårt på kryssen.
Lägg märke till att vi inte har några hängband, det behövs inte i normalt hård vind när travaren är längs i lä.
Måste väl erkänna dock att första seglingen under SM 2012 hade det inte varit fel med hängband (då blåste det enl uppgift 14-16m/s).
Travaren justeras med en tamp från centrum av båten. Det innebär att man får mycket kraft att dra i travartampen och i rätt riktning. Bara ta tag i den och luta sig ut om det skulle behövas mycket kraft. Detta fungerar kanonbra.
Samma vy men här ser man också fockskotet.
Rent akteröver. Svarta tampen använder vi för att låsa rodret. Bra om något händer så rorsman behöver hjälpa till ett kort tag. eller om man seglar ensam.
Notera tampen i framkant av rodret. Den används numer för att låsa roderbladet i nedfällt läge.
Också en läxa från 1:a seglingen i hårdvinden under SM 2012. Då stog roderbladet 45° bakåt och stor risk fanns att rodret skulle gå sönder. En saxpinne eller motsvarande är minst lika bra som tampen. Vi byter nog till saxpinne.
Trimmarkeringarna för fockskotningen på kryss.
Svarta är ungefär normalläge.
Röda används i hårdvind på kryssen.
Gula används vid något öppen vind, då ofta i kombination med att fockskotet skotas längre ut mot bordläggningen (gula kontrollinan spänns).
En liten röd flagga som sitter fast monterad på masten. Praktiskt vid transporter.
Ovanlig design av centerbord. Helt inom ritnings begränsningarna. Fördelen skulle kunna vara minder våt yta samt mycket effektivar profil. Profilen baserad på beräkningar av flyplansvingar. Centerbordet fungerar helt som tänkt men inget som vi idag använder (för fega gissar jag).
Förtampen går i ett elrör in till mastutrymmet där änden är fäst. Bara att dra in tampen allt som syns är knuten på tampen.
Gajarna dras genom däcksblock längs akterut och sedan på undersidan av relingen, via ett brytblock vidare genom ett elrör och mynnar ut bredvid masten (se däcksbilder).
Vinnande koncept?
Största problemet är skotningen, annars fungerar detta mycket bra.